दशांश पदवी पदवी, मिनिटे, सेकंद रूपांतरण

दशांश अंश ते डिग्री (°), मिनिटे ('), सेकंद (' ') कोन कनव्हर्टर आणि कसे रूपांतरित करावे.

अंशांमध्ये कोन प्रविष्ट करा आणि रूपांतरित बटण दाबा (उदा: 30.56 °, -60.2 °):

°
 
पदवी, मिनिटे, सेकंद:
गणना:
कोन दृश्य:  

डिग्री, मिनिटे, सेकंद ते अंश कनवर्टर ►

दशांश अंश डिग्री, मिनिटे, सेकंदात रूपांतरित कसे करावे

एक डिग्री (°) 60 मिनिटे (') आणि 3600 सेकंद (") च्या समान आहे:

1 ° = 60 '= 3600 "

पूर्णांक डिग्री (डी) दशांश अंश (डीडी) च्या पूर्णांक भागाइतकी असते:

d = पूर्णांक (डीडी)

मिनिटे (मी) दशांश अंश (डीडी) वजा पूर्णांक अंश (डी) वेळा 60 च्या पूर्णांकाच्या भागाइतकी असतात:

मी = पूर्णांक ((डीडी - डी) × 60)

सेकंद (र्स) हे दशांश अंश (डीडी) उणे पूर्णांक अंश (डी) वजा वजा मिनीट (मीटर) च्या 60 वेळा 3600 ने भागलेले असतात:

एस = (डीडी - डी - एम / 60) 00 3600

उदाहरण

30.263888889 ° कोनात अंश, मिनिटे, सेकंदात रुपांतरित करा:

डी = पूर्णांक (30.263888889 °) = 30 °

मी = पूर्णांक ((डीडी - डी)) 60) = 15 '

एस = (डीडी - डी - एम / 60) × 3600 = 50 "

तर

30.263888889 ° = 30 ° 15 '50 "

 

डिग्री, मिनिटे, सेकंद ते डिग्री रूपांतरण ►

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या