हेक्स ते एएससीआयआय मजकूर रूपांतरक

कोणत्याही उपसर्ग / पोस्टफिक्स / डिलिमिटरसह हेक्स बाइट प्रविष्ट करा आणि रूपांतरित बटण दाबा
(उदा. 45 78 61 6 डी 70 6 सी 65 21):

एएससीआयआय ते हेक्स कन्व्हर्टर ►

एएससीआयआय मजकूर एन्कोडिंग प्रत्येक वर्णासाठी निश्चित 1 बाइट वापरते.

यूटीएफ -8 मजकूर एन्कोडिंग प्रत्येक वर्णासाठी चल संख्या बाइट वापरते. यासाठी प्रत्येक हेक्स संख्येमधील डिलिमीटर आवश्यक आहे.

हेक्स मध्ये मजकूर कसे रूपांतरित करावे

मजकूरात हेक्स एएससीआयआय कोड रूपांतरित करा:

 1. हेक्स बाइट मिळवा
 2. हेक्स बाइट दशांश मध्ये रूपांतरित करा
 3. एएससीआयआय सारणीमधून एएससीआयआय कोडचे पात्र मिळवा
 4. पुढील बाइटसह सुरू ठेवा

उदाहरण

"50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73" हेक्स एएससीआयआय कोड मजकूरामध्ये रूपांतरित करा :

उपाय:

एएससीआयआय कोडमधील वर्ण मिळविण्यासाठी एएससीआयआय टेबल वापरा .

50 16 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 80 + 0 = 80 = "पी"

6 सी 16 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 96 + 12 = 108 = "एल"

61 16 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 96 + 1 = 97 = "अ"

सर्व हेक्स बाइटसाठी आपल्याला मजकूर मिळाला पाहिजे:

"झाडे लावा"

हेक्सला टेक्स्टमध्ये रूपांतरित कसे करावे?

 1. हेक्स बाइट कोड मिळवा
 2. हेक्स बाइट दशांश मध्ये रूपांतरित करा
 3. एएससीआयआय सारणीमधून दशांश एएससीआयआय कोडचे वर्ण मिळवा
 4. पुढील हेक्स बाइटसह सुरू ठेवा

हेक्स ते एएससीआयआय मजकूर रूपांतरक कसे वापरावे?

 1. इनपुट मजकूर बॉक्समध्ये हेक्स बाइट कोड पेस्ट करा.
 2. कॅरेक्टर एन्कोडिंग प्रकार निवडा.
 3. रूपांतरण बटण दाबा.

हेक्स कोडला इंग्रजीमध्ये रूपांतरित कसे करावे?

 1. हेक्स बाइट कोड मिळवा
 2. हेक्स बाइट दशांश मध्ये रूपांतरित करा
 3. एएससीआयआय टेबलमधून दशांश एएससीआयआय कोडचे इंग्रजी पत्र मिळवा
 4. पुढील हेक्स बाइटसह सुरू ठेवा

टेक्स्टमध्ये 41 हेक्स कसे रूपांतरित करावे?

एएससीआयआय सारणी वापरा:
41 = 4 × 16 ^ 1 + 1 ^ 16 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = 'ए' वर्ण

30 हेक्स मजकूरामध्ये कसे रूपांतरित करावे?

ASCII सारणी वापरा:
30 = 3 × 16 ^ 1 + 0 × 16 ^ 0 = 48 = '0' वर्ण

हेक्स ते एएससीआयआय मजकूर रूपांतरण सारणी

हेक्साडेसिमल बायनरी एएससीआयआय
कॅरेक्टर
00 00000000 एनयूएल
01 00000001 एसओएच
02 00000010 एसटीएक्स
03 00000011 ईटीएक्स
04 00000100 ईओटी
05 00000101 ENQ
06 00000110 एसीके
07 00000111 बीईएल
08 00001000 बीएस
09 00001001 एचटी
0 ए 00001010 एलएफ
0 बी 00001011 व्हीटी
0 सी 00001100 एफएफ
0 डी 00001101 सीआर
0 ई 00001110 एसओ
0 एफ 00001111 एसआय
10 00010000 डीएलई
11 00010001 डीसी 1
12 00010010 डीसी 2
13 00010011 डीसी 3
14 00010100 डीसी 4
15 00010101 नाक
16 00010110 एसवायएन
17 00010111 ईटीबी
18 00011000 कॅन
19 00011001 ईएम
1 ए 00011010 SUB
1 बी 00011011 ईएससी
1 सी 00011100 एफएस
1 डी 00011101 जीएस
1E 00011110 आरएस
1 एफ 00011111 यूएस
20 00100000 जागा
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 आणि
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2 ए 00101010 *
2 बी 00101011 +
2 सी 00101100 ,
2 डी 00101101 -
2 ई 00101110 .
2 एफ 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3 |
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3 ए 00111010 :
3 बी 00111011 ;
3 सी 00111100 <
3 डी 00111101 =
3 ई 00111110 /
3 एफ 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001
42 01000010
43 01000011 सी
44 01000100 डी
45 01000101
46 01000110 एफ
47 01000111 जी
48 01001000 एच
49 01001001 मी
4 ए 01001010 जे
4 बी 01001011 के
4 सी 01001100 एल
4 डी 01001101 एम
4E 01001110 एन
4 एफ 01001111
50 01010000 पी
51 01010001 प्रश्न
52 01010010 आर
53 01010011 एस
54 01010100 टी
55 01010101 यू
56 01010110 व्ही
57 01010111 डब्ल्यू
58 01011000 एक्स
59 01011001 वाई
5 ए 01011010 झेड
5 बी 01011011 [
5 सी 01011100 \
5 डी 01011101 ]
5E 01011110 ^
5 एफ 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001
62 01100010
63 01100011 सी
64 01100100 डी
65 01100101
66 01100110
67 01100111 g
68 01101000 एच
69 01101001 मी
6 ए 01101010 j
6 बी 01101011 के
6 सी 01101100 l
6 डी 01101101 मी
6E 01101110 एन
6 एफ 01101111
70 01110000 पी
71 01110001
72 01110010 आर
73 01110011 एस
74 01110100 टी
75 01110101 यू
76 01110110 v
77 01110111 डब्ल्यू
78 01111000 x
79 01111001 y
7 ए 01111010 z
7 बी 01111011 {
7 सी 01111100 |
7 डी 01111101 }
7E 01111110 ~
7 एफ 01111111 दिल्ली

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या