Cara menukar kilowatt menjadi volt

Cara menukar kuasa elektrik dalam kilowatt (kW) kepada voltan elektrik dalam volt (V) .

Anda boleh mengira volt dari kilowatt dan amp , tetapi anda tidak boleh menukar kilowatt menjadi volt kerana unit kilowatt dan volt tidak mengukur kuantiti yang sama.

Formula pengiraan DC kW ke volt

Voltan V dalam volt sama dengan 1000 kali daya P dalam kilowatt, dibahagi dengan arus I dalam amp:

V (V) = 1000 × P (kW) / I (A)

Jadi volt sama dengan 1000 kali kilowatt dibahagi dengan amp.

volt = 1000 × kilowatt / amp

atau

V = 1000 × kW / A

Contohnya

Berapakah voltan dalam volt apabila penggunaan kuasa adalah 4 kilowatt dan aliran semasa adalah 3 amp?

V = 4 kW / 3A = 1333.333V

Formula pengiraan AC fasa tunggal watt ke volt

Voltan RMS V dalam volt sama dengan daya P dalam watt, dibahagi dengan faktor kuasa PF kali arus fasa I dalam amp:

V (V) = 1000 × P (kW) / ( PF × I (A) )

Jadi volt sama dengan watt dibahagi dengan faktor kuasa kali amp.

volt = 1000 × kilowatt / ( PF × amp)

atau

V = 1000 × W / ( PF × A)

Contohnya

Berapakah voltan RMS dalam volt apabila penggunaan kuasa adalah 4 kilowatt, faktor kuasa adalah 0.8 dan arus fasa ialah 3.75 amp?

V = 1000 × 4kW / (0,8 × 3,75A) = 1333,333V

Formula pengiraan AC tiga fasa watt ke volt

Garis ke garisan voltan RMS V L-L dalam volt sama dengan kuasa P dalam kilowatt, dibahagi dengan punca kuasa dua 3 kali ganda faktor daya PF kali arus fasa I dalam amp:

V L-L (V) = 1000 × P (kW) / ( 3 × PF × I (A) )

Jadi volt sama dengan kilowatt dibahagi dengan kuasa dua kuasa tiga kali ganda faktor daya kali amp.

volt = 1000 × kilowatt / ( 3 × PF × amp)

atau

V = 1000 × kW / ( 3 × PF × A)

Contohnya

Berapakah voltan RMS dalam volt apabila penggunaan kuasa adalah 4 kilowatt, faktor kuasa ialah 0.8 dan arus arus fasa adalah 2.165 amp?

V = 1000 × 4kW / ( 3 × 0,8 × 2,165A) = 1333V

 

Cara menukar volt ke kW ►

 


Lihat juga

Advertising

PENGIRAAN ELEKTRIK
JADUAL RAPID