ஒரு மணி நேரத்திற்கு BTU க்கு வாட்ஸ்

ஒரு மணி நேரத்திற்கு வாட்ஸ் (டபிள்யூ) முதல் பி.டி.யு வரை (பி.டி.யூ / மணி) சக்தி மாற்ற கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

BTU / hr மாற்று கால்குலேட்டருக்கு வாட்ஸ்

வாட்களில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

   
BTU / hr முடிவு: BTU / hr

BTU / hr to வாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

வாட்களை BTU / hr ஆக மாற்றுவது எப்படி

சக்தி பி மணி நேரத்திற்கு BTUs (BTU திறன் / மணி) இல் 3,412141633 முறை சக்தி சமமாக இருக்கும் பி வாட்கள் (மே):

P (BTU / hr) = 3.412141633 × P (W)

எனவே

1W = 3.412141633 BTU / hr

 

உதாரணமாக

மணிக்கு 5000W ஐ BTU களாக மாற்றவும்:

P (BTU / hr) = 3.412141633 5000W = 17060.71 BTU / hr

 

BTU / hr மாற்று அட்டவணைக்கு வாட்ஸ்

சக்தி (வாட்) சக்தி (BTU / hr)
1 வ 3.412142 BTU / hr
10 வ 34.121416 BTU / hr
100 டபிள்யூ 341.214163 BTU / hr
1000 டபிள்யூ 3412.141633 BTU / hr
10000 டபிள்யூ 34121.416330 BTU / hr

 

BTU / hr to வாட்ஸ் மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்