மெகாவாட்ஸ் முதல் வாட்ஸ் மாற்றம்

மெகாவாட்ஸ் (மெகாவாட்) முதல் வாட்ஸ் (டபிள்யூ) மின் மாற்றம்: கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

மெகாவாட்ஸ் டு வாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

மெகாவாட்ஸ் (மெகாவாட்) முதல் வாட்ஸ் (டபிள்யூ) , சக்தி மாற்ற கால்குலேட்டர்.

மெகாவாட்டுகளில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

மெகாவாட்
   
வாட்களில் முடிவு:

வாட்ஸ் டு மெகாவாட் மாற்று கால்குலேட்டர்

மெகாவாட் வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

1 மெகாவாட் = 1000000W

1W = 0.000001MW

மெகாவாட்ஸ் டு வாட்ஸ் மாற்று சூத்திரம்

வாட்ஸ் பி (டபிள்யூ) இல் உள்ள சக்தி மெகாவாட் பி (மெகாவாட்) இல் உள்ள சக்தி 1000000 மடங்குக்கு சமம் :

பி (டபிள்யூ) = 1000000 × பி (மெகாவாட்)

உதாரணமாக

3 மெகாவாட் வாட்களாக மாற்றவும்:

பி (டபிள்யூ) = 1000000 × 3 மெகாவாட் = 3000000W

மெகாவாட் முதல் வாட்ஸ் மாற்று அட்டவணை

சக்தி (மெகாவாட்) சக்தி (வாட்ஸ்)
0 மெகாவாட் 0 வ
0.001 மெகாவாட் 1000 டபிள்யூ
0.01 மெகாவாட் 10000 டபிள்யூ
0.1 மெகாவாட் 100000 டபிள்யூ
1 மெகாவாட் 1000000 டபிள்யூ
10 மெகாவாட் 10000000 டபிள்யூ
 100 மெகாவாட் 100000000 டபிள்யூ
 1000 மெகாவாட் 1000000000 டபிள்யூ

 

வாட்ஸ் டு மெகாவாட் மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்