கிலோவாட்ஸ் முதல் மில்லிவாட்ஸ் மாற்றம்

கிலோவாட்ஸ் (கிலோவாட்) முதல் மில்லிவாட்ஸ் (எம்.டபிள்யூ), சக்தி மாற்ற கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

கிலோவாட்ஸ் முதல் மில்லிவாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

கிலோவாட்டுகளில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

kW
   
மில்லிவாட்களில் முடிவு: mW

mW முதல் kW மாற்று கால்குலேட்டர்

கிலோவாட்டுகளை மில்லிவாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

மில்லிவாட் பி (எம்.டபிள்யூ) இல் உள்ள சக்தி கிலோவாட் பி (கிலோவாட்) இல் உள்ள சக்தியை ஒரு மில்லியன் மடங்குக்கு சமம் :

P (mW) = 1000000 × P (kW)

 

எனவே

1kW = 1000000mW

உதாரணமாக

1.3 கிலோவாட் மில்லிவாட்களாக மாற்றவும்:

பி (mW) = 1000000 × 1.3kW = 1300000mW

கிலோவாட்ஸ் முதல் மில்லிவாட்ஸ் மாற்று அட்டவணை

சக்தி (kW) சக்தி (mW)
0.000001 கிலோவாட் 1 மெகாவாட்
0.00001 கிலோவாட் 10 மெகாவாட்
0.0001 கிலோவாட் 100 மெகாவாட்
0.001 கிலோவாட் 1000 மெகாவாட்
0.01 கிலோவாட் 10000 மெகாவாட்
0.1 கிலோவாட் 100000 மெகாவாட்
0.2 கிலோவாட் 200000 மெகாவாட்
0.3 கிலோவாட் 300000 மெகாவாட்
0.4 கிலோவாட் 400000 மெகாவாட்
0.5 கிலோவாட் 500000 மெகாவாட்
0.6 கிலோவாட் 600000 மெகாவாட்
0.7 கிலோவாட் 700000 மெகாவாட்
0.8 கிலோவாட் 800000 மெகாவாட்
0.9 கிலோவாட் 900000 மெகாவாட்
1 கிலோவாட் 1000000 மெகாவாட்
2 கிலோவாட் 2000000 மெகாவாட்
3 கிலோவாட் 3000000 மெகாவாட்
4 கிலோவாட் 4000000 மெகாவாட்
5 கிலோவாட் 5000000 மெகாவாட்
6 கிலோவாட் 6000000 மெகாவாட்
7 கிலோவாட் 7000000 மெகாவாட்
8 கிலோவாட் 8000000 மெகாவாட்
9 கிலோவாட் 9000000 மெகாவாட்
10 கிலோவாட் 10000000 மெகாவாட்
20 கிலோவாட் 20000000 மெகாவாட்
30 கிலோவாட் 30000000 மெகாவாட்
40 கிலோவாட் 40000000 மெகாவாட்
50 கிலோவாட் 50000000 மெகாவாட்
60 கிலோவாட் 60000000 மெகாவாட்
70 கிலோவாட் 70000000 மெகாவாட்
80 கிலோவாட் 80000000 மெகாவாட்
90 கிலோவாட் 90000000 மெகாவாட்
100 கிலோவாட் 100000000 மெகாவாட்
1000 கிலோவாட் 1000000000 மெகாவாட்

 

mW முதல் kW மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்