కిలోవాట్లను బిహెచ్‌పిగా ఎలా మార్చాలి

ఎలా మార్చేందుకు శక్తి లో కిలోవాట్ల (kW) బ్రేక్ హార్స్పవర్ (బిహెచ్పి) కు.

kW నుండి BHP మార్పిడి సూత్రం

ఒక మెకానికల్ బ్రేక్ హార్స్‌పవర్ 0.745699872 కిలోవాట్లకు సమానం:

1 hp = 745.699872 W = 0.745699872 kW

కాబట్టి కిలోవాట్ల శక్తిని BHP కి మార్చడం:

పి (హెచ్‌పి) = పి ( కెడబ్ల్యు ) / 0.745699872

ఉదాహరణ

100 kW ని BHP గా మార్చండి:

పి (హెచ్‌పి) = 100 కిలోవాట్ / 0.745699872 = 134.102 హెచ్‌పి

 

BHP ని kW to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్