కిలోవాట్లను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

ఎలా మార్చేందుకు శక్తి లో కిలోవాట్ల (kW) కు వాట్స్ (W) .

ఒక కిలోవాట్ 1000 వాట్లకు సమానం:

1kW = 1000W

కిలోవాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి సూత్రం

వాట్స్ P (W) లోని శక్తి కిలోవాట్ల P (kW) లోని శక్తికి 1000 రెట్లు సమానం :

P (W) = 1000 × P (kW)

ఉదాహరణ

1.3kW ని వాట్స్‌గా మార్చండి:

P (W) = 1000 × 1.3kW = 1300W

 

వాట్స్‌ను kW to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్