వాట్స్‌ను కిలోవాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

మార్చేందుకు ఎలా శక్తి లో వాట్స్ (W) వరకు కిలోవాట్ల (kW) .

ఒక కిలోవాట్ 1000 వాట్లకు సమానం:

1kW = 1000W

వాట్స్ టు కిలోవాట్స్ మార్పిడి ఫార్ములా

కిలోవాట్ల P (kW) లోని శక్తి వాట్స్ P (W) లోని శక్తికి 1000 తో విభజించబడింది:

P (kW) = P (W) / 1000

ఉదాహరణ

1300W కిలోవాట్లకు మార్చండి:

P (kW) = 1300W / 1000 = 1.3kW

 

KW ని వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్