వాట్స్‌ను హార్స్‌పవర్‌గా ఎలా మార్చాలి

మార్చేందుకు ఎలా శక్తి లో వాట్స్ (W) హార్స్పవర్ (HP) కు.

వాట్స్ టు మెకానిక్ / హైడ్రాలిక్ హార్స్‌పవర్

ఒక మెకానిక్ లేదా హైడ్రాలిక్ హార్స్‌పవర్ 745.699872 వాట్స్‌కు సమానం:

1 హెచ్‌పి (ఐ) = 745.699872 డబ్ల్యూ

కాబట్టి వాట్స్‌ను హార్స్‌పవర్‌గా మార్చడం ద్వారా ఇవ్వబడింది:

పి (హెచ్‌పి) = పి (డబ్ల్యూ) / 745.699872

ఉదాహరణ

10W ను మెకానిక్ హార్స్‌పవర్‌గా మార్చండి:

పి (హెచ్‌పి) = 10 డబ్ల్యూ / 745.699872 = 0.01341 హెచ్‌పి

ఎలక్ట్రికల్ హార్స్‌పవర్‌కు వాట్స్

ఒక విద్యుత్ హార్స్‌పవర్ 746 వాట్లకు సమానం:

1 హెచ్‌పి (ఇ) = 746 డబ్ల్యూ

కాబట్టి వాట్స్‌ను హార్స్‌పవర్‌గా మార్చడం ద్వారా ఇవ్వబడింది:

పి (హెచ్‌పి) = పి (డబ్ల్యూ) / 746

ఉదాహరణ

10W ను ఎలక్ట్రికల్ హార్స్‌పవర్‌గా మార్చండి:

పి (హెచ్‌పి) = 10 డబ్ల్యూ / 746 = 0.013405 హెచ్‌పి

వాట్స్ టు మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్

ఒక మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్ 735.49875 వాట్స్‌కు సమానం:

1 హెచ్‌పి (ఎం) = 735.49875 డబ్ల్యూ

కాబట్టి వాట్స్‌ను హార్స్‌పవర్‌గా మార్చడం ద్వారా ఇవ్వబడింది:

పి (హెచ్‌పి) = పి (డబ్ల్యూ) / 735.49875

ఉదాహరణ

10W ను మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్‌గా మార్చండి:

పి (హెచ్‌పి) = 10 డబ్ల్యూ / 735.49875 = 0.013596 హెచ్‌పి

 

Hp ని వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్