హార్స్‌పవర్‌ను కిలోవాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

మార్చేందుకు ఎలా శక్తి హార్స్పవర్ (HP) యూనిట్లలో కిలోవాట్ల (kW) యూనిట్లు.

కిలోవాట్ల నుండి మెకానిక్ / హైడ్రాలిక్ హార్స్‌పవర్

ఒక మెకానిక్ లేదా హైడ్రాలిక్ హార్స్‌పవర్ 0.745699872 కిలోవాట్లకు సమానం:

1 hp (I) = 745.699872 W = 0.745699872 kW

కాబట్టి హార్స్‌పవర్‌ను కిలోవాట్లకు శక్తిగా మార్చడం:

P (kW) = 0.745699872 ⋅ P (hp)

ఉదాహరణ

10 hp ని kW గా మార్చండి:

P (kW) = 0.745699872 ⋅ 10hp = 7.45699872 kW

 

విద్యుత్ హార్స్‌పవర్ నుండి కిలోవాట్ల వరకు

ఒక విద్యుత్ హార్స్‌పవర్ 0.746 కిలోవాట్లకు సమానం:

1 hp (E) = 746 W = 0.746 kW

కాబట్టి హార్స్‌పవర్‌ను కిలోవాట్లకు శక్తిగా మార్చడం:

P (kW) = 0.746 ⋅ P (hp)

ఉదాహరణ

10 hp ని kW గా మార్చండి:

P (kW) = 0.746 10hp = 7.460 kW

 

మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్ కిలోవాట్లకు

ఒక మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్ 0.73549875 కిలోవాట్లకు సమానం:

1 hp (M) = 735.49875 W = 0.73549875 kW

కాబట్టి హార్స్‌పవర్‌ను కిలోవాట్లకు శక్తిగా మార్చడం:

P (kW) = 0.73549875 ⋅ P (hp)

ఉదాహరణ

10 hp ని kW గా మార్చండి:

P (kW) = 0.73549875 ⋅ 10hp = 7.3549875 kW

 

KW ను hp to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్