గంటకు BTU కి వాట్స్

గంటకు వాట్స్ (డబ్ల్యూ) నుండి బిటియులకు (బిటియు / గం) పవర్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

BTU / hr మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు వాట్స్

శక్తిని వాట్స్‌లో నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

   
BTU / hr ఫలితం: BTU / గం

BTU / hr to వాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

వాట్స్‌ను BTU / hr గా ఎలా మార్చాలి

గంటకు BTU లలో శక్తి P (BTU / hr) వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి 3.412141633 రెట్లు సమానం :

P (BTU / hr) = 3.412141633 × P (W)

కాబట్టి

1W = 3.412141633 BTU / గం

 

ఉదాహరణ

గంటకు 5000W ను BTU లకు మార్చండి:

P (BTU / hr) = 3.412141633 5000W = 17060.71 BTU / hr

 

BTU / hr మార్పిడి పట్టికకు వాట్స్

శక్తి (వాట్) శక్తి (BTU / hr)
1 డబ్ల్యూ 3.412142 బిటియు / గం
10 డబ్ల్యూ 34.121416 బిటియు / గం
100 W. 341.214163 బిటియు / గం
1000 W. 3412.141633 బిటియు / గం
10000 డబ్ల్యూ 34121.416330 బిటియు / గం

 

BTU / hr to వాట్స్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్