మిల్లీవాట్లను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

ఎలా మార్చేందుకు శక్తి వరకు milliwatts (MW) లో వాట్స్ (W) .

ఒక వాట్ 1000 మిల్లీవాట్లకు సమానం:

1W = 1000mW

మిల్లివాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి సూత్రం

వాట్స్ P (W) లోని శక్తి మిల్లీవాట్స్ P (mW) లోని శక్తికి సమానం, దీనిని 1000 ద్వారా విభజించారు:

P (W) = P (mW) / 1000

ఉదాహరణ

5mW ని వాట్స్‌గా మార్చండి:

P (W) = 5mW / 1000 = 0.005W

 

వాట్స్‌ను mW to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్