వాట్స్‌ను మిల్లీవాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) లోని శక్తిని మిల్లీవాట్స్‌ (ఎమ్‌డబ్ల్యూ) గా ఎలా మార్చాలి .

ఒక వాట్ 1000 మిల్లీవాట్లకు సమానం:

1W = 1000mW

వాట్స్ టు మిల్లీవాట్స్ మార్పిడి ఫార్ములా

మిల్లీవాట్స్ P (mW) లోని శక్తి వాట్స్ P (W) లోని శక్తికి 1000 రెట్లు సమానం :

P (mW) = 1000 P (W)

ఉదాహరణ

5W ను మిల్లీవాట్లకు మార్చండి:

P (mW) = 1000 5W = 5000mW

 

MW ని వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్