హార్స్‌పవర్‌ను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

మార్చేందుకు ఎలా శక్తి హార్స్పవర్ (HP) లో వాట్స్ (W) .

వాట్స్‌కు మెకానిక్ / హైడ్రాలిక్ హార్స్‌పవర్

ఒక మెకానిక్ లేదా హైడ్రాలిక్ హార్స్‌పవర్ 745.699872 వాట్స్‌కు సమానం:

1 హెచ్‌పి (ఐ) = 745.699872 డబ్ల్యూ

కాబట్టి హార్స్‌పవర్‌ను వాట్స్‌కు మార్చడం ద్వారా ఇవ్వబడింది:

పి (డబ్ల్యూ) = 745.699872 ⋅ పి (హెచ్‌పి)

ఉదాహరణ

10 హెచ్‌పిని వాట్స్‌గా మార్చండి:

పి (డబ్ల్యూ) = 745.699872 ⋅ 10 హెచ్‌పి = 7456.99872 డబ్ల్యూ

ఎలక్ట్రికల్ హార్స్‌పవర్ టు వాట్స్

ఒక విద్యుత్ హార్స్‌పవర్ 746 వాట్లకు సమానం:

1 హెచ్‌పి (ఇ) = 746 డబ్ల్యూ

కాబట్టి హార్స్‌పవర్‌ను వాట్స్‌కు మార్చడం ద్వారా ఇవ్వబడింది:

పి (డబ్ల్యూ) = 746 ⋅ పి (హెచ్‌పి)

ఉదాహరణ

10 హెచ్‌పిని వాట్స్‌గా మార్చండి:

పి (డబ్ల్యూ) = 746 ⋅ 10 హెచ్‌పి = 7460 డబ్ల్యూ

మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్ టు వాట్స్

ఒక మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్ 735.49875 వాట్స్‌కు సమానం:

1 హెచ్‌పి (ఎం) = 735.49875 డబ్ల్యూ

కాబట్టి హార్స్‌పవర్‌ను వాట్స్‌కు మార్చడం ద్వారా ఇవ్వబడింది:

పి (డబ్ల్యూ) = 735.49875 ⋅ పి (హెచ్‌పి)

ఉదాహరణ

10 హెచ్‌పిని వాట్స్‌గా మార్చండి:

పి (డబ్ల్యూ) = 735.49875 ⋅ 10 హెచ్‌పి = 7354.9875 డబ్ల్యూ

 

వాట్స్‌ను హెచ్‌పి to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్