శీతలీకరణ టన్నులను BTU / hr గా ఎలా మార్చాలి

రిఫ్రిజరేషన్ టన్నులలో (ఆర్‌టి) గంటకు బిటియుగా (బిటియు / హెచ్) శక్తిని ఎలా మార్చాలి .

BTU / hr మార్పిడి సూత్రానికి టన్నులు

ఒక శీతలీకరణ టన్ను గంటకు 12000 BTU లకు సమానం:

1 RT = 12000 BTU / గం

గంటకు ఒక BTU 8.33333 × 10 -5 శీతలీకరణ టన్నుకు సమానం :

1 BTU / hr = 8.33333 × 10 -5 RT

 

కాబట్టి గంటకు BTU లలో శక్తి P (BTU / hr) రిఫ్రిజిరేషన్ టన్నులలో (RT) శక్తి P కి 12000 రెట్లు సమానం :

P (BTU / hr) = 12000 × P (RT)

 

ఉదాహరణ

2 RT ని BTU / hr గా మార్చండి:

P (BTU / hr) = 12000 × 2 RT = 24000 BTU / hr

 

BTU / hr ను టన్నులకు ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్