Chuyển đổi Gigavolts sang volt

Chuyển đổi Kilovolt (kV) sang vôn (V) - máy tính và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi Gigavolts sang volt

Nhập điện áp bằng gigavolts và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập điện áp theo gigavolts: GV
   
Kết quả bằng vôn: V

Máy tính chuyển đổi vôn sang kV ►

Cách chuyển gigavolt sang vôn

1 GV = 10 9 V = 1000000000 V

hoặc

1 V = 10 -9 GV = 0,000000001 GV

Công thức Gigavolts sang vôn

Điện áp V tính bằng gigavolt (GV) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) lần 1000000000:

V (V) = V (GV) × 1000000000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 kilovolt sang vôn:

V (V) = 3GV × 10 9 = 3 × 10 9 V

Bảng chuyển đổi Gigavolts sang volt

Gigavolts (GV) Vôn (V)
0 GV 0 V
0,000001 GV 10 3 V
0,00001 GV 10 4 V
0,0001 GV 10 5 V
0,001 GV 10 6 V
0,01 GV 10 7 V
0,1 GV 10 8 V
1 GV 10 9 V

Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP