Chuyển đổi từ vi mô sang vôn

Chuyển đổi từ vi mô (µV) sang vôn (V) - máy tính và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi từ vi mô sang vôn

Nhập điện áp bằng microvolt và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập điện áp bằng microvolt: µV
   
Kết quả bằng vôn: V

Máy tính chuyển đổi vôn sang µV ►

Cách chuyển đổi microvolt sang volt

1 V = 10 6 µV = 1000000 µV

hoặc

1 µV = 10 -6 V = 1/1000000 V

Công thức từ vi mô sang vôn

Điện áp V tính bằng vôn (µV) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) chia cho 1000000:

V (V) = V (µV) / 1000000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 microvolt sang volt:

V (V) = 3µV / 1000000 = 3 × 10 -6 V

Bảng chuyển đổi từ vi mạch sang vôn

Vi điện tử (µV) Vôn (V)
0 µV 0 V
1 µV 0,000001 V
10 µV 0,00001 V
100 µV 0,0001 V
1000 µV 0,001 V
10000 µV 0,01 V
100000 µV 0,1 V
1000000 µV 1 V

Chuyển đổi vôn sang µV ►


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP