Mã màu xám

Mã màu RGB Grey / Grey.

Mã màu RGB xám

Mã màu RGB xám = # 808080 = 128 * 65536 + 128 * 256 + 128 = (128,128,128)

ĐỎ = 128, XANH LÁ = 128, XANH LÁ = 128

Biểu đồ mã màu xám

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  gainsboro #DCDCDC rgb (220,220,220)
  lightgray / lightgrey # D3D3D3 rgb (211,211,211)
  bạc # C0C0C0 rgb (192,192,192)
  darkgray / darkgrey # A9A9A9 rgb (169,169,169)
  xám / xám # 808080 rgb (128,128,128)
  dimgray / dimgrey # 696969 rgb (105,105,105)
  lightslategray / lightslategrey # 778899 rgb (119,136,153)
  slategray / slategrey # 708090 rgb (112,128,144)
  darkslategray / darkslategrey # 2F4F4F rgb (47,79,79)
  đen # 000000 rgb (0,0,0)

 

Màu RGB ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID