Mã màu hồng

Mã màu RGB hồng

Mã màu hồng RGB = # FFC0CB = 255 * 65536 + 192 * 256 + 203 = (255,192,203)

ĐỎ = 255, XANH LÁ = 192, XANH LÁ = 203

Bảng mã màu hồng

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  Hồng # FFC0CB rgb (255,192,203)
  màu hồng nhạt # FFB6C1 rgb (255,182,193)
  hotpink # FF69B4 rgb (255.105.180)
  màu hồng đậm # FF1493 rgb (255,20,147)
  nhợt nhạt # DB7093 rgb (219,112,147)
  tia cực tím trung bình # C71585 rgb (199,21,133)

 

Màu RGB ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID