Mã màu tím

HTML mã màu tím. Màu tím RGB.

Mã màu RGB tím

Mã màu Purple Hex / RGB = # 800080 = 128 * 65536 + 0 * 256 + 128 = (128,0,128)

ĐỎ = 128, XANH LÁ = 0, XANH LÁ = 128

Biểu đồ mã màu tím

Màu sắc
 Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
 #RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  Hoa oải hương # E6E6FA rgb (230,230,250)
  cây kế # D8BFD8 rgb (216,191,216)
  mận # DDA0DD rgb (221,160,221)
  màu tím # EE82EE rgb (238,130,238)
  phong lan # DA70D6 rgb (218,112,214)
  hoa vân anh # FF00FF rgb (255,0,255)
  đỏ tươi # FF00FF rgb (255,0,255)
  người trung gian # BA55D3 rgb (186,85,211)
  người trung gian # 9370DB rgb (147,112,219)
  tia cực tím # 8A2BE2 rgb (138,43,226)
  màu tím đậm # 9400D3 rgb (148,0,211)
  darkorchid # 9932CC rgb (153,50,204)
  darkmagenta # 8B008B rgb (139,0,139)
  màu tím # 800080 rgb (128,0,128)
  xanh đậm # 4B0082 rgb (75,0,130)

 

Màu RGB ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID