Mã màu nâu

Mã màu RGB nâu.

Mã màu RGB nâu

Mã màu RGB nâu = # A52A2A = 165 * 65536 + 42 * 256 + 42 = (165,42,42)

ĐỎ = 165, XANH LÁ = 42, XANH LÁ = 42

Bảng mã màu nâu

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  râu ngô # FFF8DC rgb (255,248,220)
  blanchedalmond #FFEBCD rgb (255,235,205)
  bánh quy # FFE4C4 rgb (255,228,196)
  navajowhite #FFDEAD rgb (255,222,173)
  lúa mì # F5DEB3 rgb (245,222,179)
  gỗ lớn # NỢ887 rgb (222,184,135)
  tan # D2B48C rgb (210,180,140)
  màu hồng phấn # BC8F8F rgb (188,143,143)
  có nhiều cát # F4A460 rgb (244,164,96)
  goldenrod # DAA520 rgb (218,165,32)
  peru # CD853F rgb (205,133,63)
  sô cô la # D2691E rgb (210,105,30)
  Yên xe màu nâu # 8B4513 rgb (139,69,19)
  sienna # A0522D rgb (160,82,45)
  nâu # A52A2A rgb (165,42,42)
  Bỏ rơi # 800000 rgb (128,0,0)

 

Màu RGB ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID