Mã màu Maroon

Mã màu RGB Maroon

Mã màu Maroon RGB = # 800000 = 128 * 65536 + 0 * 256 + 0 = (128, 0, 0)

ĐỎ = 128, XANH LÁ = 0, XANH LÁ = 0

Biểu đồ mã màu maroon

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  Bỏ rơi # 800000 rgb (128,0,0)
  đỏ sẫm # 8B0000 rgb (139,0,0)
  nâu # A52A2A rgb (165,42,42)
  lửa # B22222 rgb (178,34,34)
  đỏ thẫm # DC143C rgb (220,20,60)

 

Màu RGB ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID