Mã màu đen

Mã màu RGB đen

Mã màu RGB đen = # 000000 = 0 * 65536 + 0 * 256 + 0 = (0,0,0)

ĐỎ = 0, XANH LÁ = 0, XANH LÁ = 0

Bảng mã màu đen

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  đen # 000000 rgb (0,0,0)
  dimgray / dimgray # 696969 rgb (105,105,105)
  xám / xám # 808080 rgb (128,128,128)
  darkgray / darkgrey # A9A9A9 rgb (169,169,169)
  bạc # C0C0C0 rgb (192,192,192)

Mã màu HTML đen

Đoạn HTML với phông chữ đen

Mã:

<p style="color:black;"/These fonts are black!</p/

Kết quả:

Những phông chữ này là màu đen!

HAY

<p style="color:#000000; background:black"/These fonts are black too!</p/

Kết quả:

Những phông chữ này cũng màu đen!

HAY

<p style="color:rgb(255,255,0); background:black"/These fonts are black too!</p/

Kết quả:

Những phông chữ này cũng màu đen!

Đoạn HTML với phông chữ đen và màu nền đen

Mã:

<p style="color:white; background:black"/Background color is black</p/

Kết quả:

Màu nền là đen

 

Màu RGB ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID