Mã màu cam

Mã màu RGB cam

Mã màu RGB cam = # FFA500 = 255 * 65536 + 165 * 256 + 0 = (255, 165, 0)

ĐỎ = 255, XANH LÁ = 165, XANH LÁ = 0

Biểu đồ mã màu cam

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  san hô # FF7F50 rgb (255,127,80)
  cà chua # FF6347 rgb (255,99,71)
  đười ươi # FF4500 rgb (255,69,0)
  vàng # FFD700 rgb (255,215,0)
  trái cam # FFA500 rgb (255,165,0)
  màu cam đậm # FF8C00 rgb (255,140,0)

 

Màu RGB ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID