Mã màu be

Mã màu RGB be

Mã màu Be RGB = # F5F5DC = 245 * 65536 + 245 * 256 + 220 = (245,245,220)

ĐỎ = 245, XANH LÁ = 245, XANH LÁ = 220

Biểu đồ mã màu be

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  be # F5F5DC rgb (245,245,220)

 

Màu trắng ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID