Mã màu ngà

Mã màu RGB ngà

Mã màu RGB ngà = # FFFFF0 = 255 * 65536 + 255 * 256 + 240 = (255,255,240)

ĐỎ = 255, XANH LÁ = 255, XANH LÁ = 240

Bảng mã màu ngà

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  ngà voi # FFFFF0 rgb (255,255,240)

 

Màu trắng ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID