Mã màu hoa oải hương

Mã màu Lavender RGB

Mã màu Lavender RGB = # E6E6FA = 230 * 65536 + 230 * 256 + 250 = (230,230,250)

ĐỎ = 230, XANH LÁ = 230, XANH LÁ = 250

Bảng mã màu hoa oải hương

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  Hoa oải hương # E6E6FA rgb (230,230,250)
  lavenderblush # FFF0F5 rgb (255.240.245)

 

Màu tím ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID