Mã màu đỏ tươi

Mã màu Magenta RGB

Mã màu Magenta RGB = # FF00FF = 255 * 65536 + 0 * 256 + 255 = (255,0,255)

ĐỎ = 255, XANH LÁ = 0, XANH LÁ = 255

Biểu đồ mã màu đỏ tươi

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  đỏ tươi # FF00FF rgb (255,0,255)
  hoa vân anh # FF00FF rgb (255,0,255)
  darkmagenta # 8B008B rgb (139,0,139)
  màu tím # 800080 rgb (128,0,128)

 

Màu tím ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID