Mã màu đào

Mã màu Peach RGB

Mã màu Peach RGB = # FFDAB9 = 255 * 65536 + 218 * 256 + 185 = (255,218,185)

ĐỎ = 255, XANH LÁ = 218, XANH LÁ = 185

Biểu đồ mã màu đào

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  quả đào # FFDAB9 rgb (255,218,185)
  moccasin # FFE4B5 rgb (255,228,181)
  đu đủ # FFEFD5 rgb (255,239,213)
  Hồng # FFC0CB rgb (255,192,203)

 

Màu vàng ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID