Mã màu Tân

Mã màu Tan RGB

Mã màu Tan RGB = # D2B48C = 210 * 65536 + 180 * 256 + 140 = (210,180,140)

ĐỎ = 210, XANH LÁ = 180, XANH LÁ = 140

Bảng mã màu Tan

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  tan # D2B48C rgb (210,180,140)
  gỗ lớn # NỢ887 rgb (222,184,135)

 

Màu nâu ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID