Mã màu xanh lam

Mã màu RGB Teal

Mã màu RGB Teal = # 008080 = 0 * 65536 + 192 * 256 + 192 = (0,128,128)

ĐỎ = 0, XANH LÁ = 128, XANH LÁ = 128

Biểu đồ mã màu xanh lam

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  mòng két # 008080 rgb (0,128,128)
  darkcyan # 008B8B rgb (0,139,139)
  lục lam # 00FFFF rgb (0,255,255)

 

Màu lục lam ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID