Mã màu xanh ngọc

Mã màu RGB xanh ngọc

Mã màu RGB Turquoise = # 40E0D0 = 64 * 65536 + 224 * 256 + 208 = (64,224,208

ĐỎ = 64, XANH LÁ = 224, XANH LÁ = 208

Biểu đồ mã màu xanh ngọc

Màu sắc
Tên màu HTML / CSS
Mã Hex
#RRGGBB
Mã thập phân
(R, G, B)
  màu xanh ngọc lam #AFEEEE rgb (175,238,238)
  màu xanh ngọc # 40E0D0 rgb (64,224,208)
  màu xanh lam trung bình # 48D1CC rgb (72,209,204)
  màu lam sẫm # 00CED1 rgb (0,206.209)

 

Màu lục lam ►

 


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID