Jak převést zesilovače na VA

Elektrický proud v ampérech (A) na zdánlivý výkon ve voltampérech (VA).

Můžete vypočítat voltampéry z ampérů a voltů , ale nemůžete převést ampéry na voltampéry, protože voltampéry a jednotky zesilovačů neměří stejné množství.

Jednofázové zesilovače na výpočetní vzorec VA

Zdánlivý výkon S ve voltampérech (VA) se rovná proudu I v ampérech (A), krát RMS napětí V ve voltech (V):

S (VA) = I (A) × V (V)

Voltové zesilovače se tedy rovnají zesilovačům krát voltů:

volt-ampéry = zesilovače × volty

nebo

VA = A ⋅ V

Příklad

Jaký je zdánlivý výkon ve VA, když je proud 12 A a napájecí napětí 110 V?

Řešení:

S = 12A × 110V = 1320VA

3 fázové zesilovače na výpočetní vzorec VA

Zdánlivý výkon S v voltampérech (VA) je rovna odmocnině 3x proudu I v ampérech (A), kde čára čáry RMS napětí V L-L, ve voltech (V):

S (VA) = 3 × I (A) × V L-L (V)

Voltové zesilovače se tedy rovnají druhé odmocnině 3násobku zesilovače krát voltů:

kilovoltové zesilovače = 3 × zesilovače × volty

nebo

kVA = 3 × A ⋅ V

Příklad

Jaký je zdánlivý výkon ve VA, když je proud 12 A a napájecí napětí 110 V?

Řešení:

S = 3 × 12A × 110V = 2286 VA

 

Jak převést VA na zesilovač ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY