מחשבון סימון מדעי

× 10
× 10
 
× 10

ממיר סימון מדעי ►

חישובי סימונים מדעיים

למספר 2 x1 ו- x2:

x 1 = 1 × 10 ב 1

x 2 = a 2 × 10 b 2

תוספת סימנים מדעיים

x 1 + x 2 = a 1 × 10 ב 1 + a 2 × 10 b 2

חיסור סימנים מדעיים

x 1 - x 2 = 1 × 10 ב 1 - 2 × 10 ב 2

כפל סימנים מדעיים

x 1 × x 2 = a 1 a 2 × 10 b 1+ b 2

חטיבת סימנים מדעיים

x 1 / x 2 = ( a 1 / a 2 ) × 10 b 1- b 2

 

ממיר סימון מדעי ►

 


ראה גם

Advertising

מחשבונים למתמטיקה
שולחנות מהירים