Penukaran Perpuluhan hingga peratus

Masukkan nombor perpuluhan:
 
Hasil peratusan:
Pengiraan:

Penukar Peratusan hingga Perpuluhan ►

Cara menukar perpuluhan hingga peratus

1 = 100%

Nilai V % dalam peratus (%) sama dengan nilai perpuluhan V d kali 100%:

V % = V d × 100%

Contoh

0.01 = 0.01 × 100% = 1%

0.05 = 0.05 × 100% = 5%

0.3 = 0.3 × 100% = 30%

0.35 = 0.35 × 100% = 35%

3.5 = 3.5 × 100% = 350%

Jadual penukaran perpuluhan hingga peratus

Perpuluhan Peratus
0.001 0.1%
0.01 1%
0.02 2%
0.03 3%
0.04 4%
0.05 5%
0.06 6%
0.07 7%
0.08 8%
0.09 9%
0.1 10%
0.2 20%
0.3 30%
0.4 40%
0.5 50%
0.6 60%
0.7 70%
0.8 80%
0.9 90%
1 100%
2 200%
3 300%
4 400%
5 500%

 

Peratus hingga penukaran perpuluhan ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID