Penukar Octal ke Perpuluhan

Masukkan nombor oktal:
8
Hasil perpuluhan:
10
Hasil hex:
16
Pengiraan perpuluhan:
 

Penukar perpuluhan hingga oktal ►

Cara menukar dari oktal ke perpuluhan

Nombor perpuluhan biasa adalah jumlah digit dikalikan dengan 10 n .

Contoh # 1

137 di pangkalan 10 sama dengan setiap digit dikalikan dengan 10 n yang sesuai :

137 10 = 1 × 10 2 + 3 × 10 1 + 7 × 10 0 = 100 + 30 + 7

Nombor Oktal dibaca dengan cara yang sama, tetapi setiap digit dikira 8 n dan bukannya 10 n .

Darabkan setiap digit nombor heks dengan 8 n yang sesuai .

Contoh # 2

37 di pangkalan 8 sama dengan setiap digit didarabkan dengan 8 n yang sesuai :

37 8 = 3 × 8 1 + 7 × 8 0 = 24 + 7 = 31

Contoh # 3

7014 di pangkalan 8 sama dengan setiap digit didarabkan dengan daya yang sepadan dengan 8:

7014 8 = 7 × 8 3 + 0 × 8 2 + 1 × 8 1 + 4 × 8 0 = 3584 + 0 + 8 + 4 = 3596

Jadual penukaran Oktal hingga perpuluhan

Oktal

asas 8

Perpuluhan

asas 10

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
10 8
11 9
12 10
13 11
14 12
15 13
16 14
17 15
20 16
30 24
40 32
50 40
60 48
70 56
100 64

 

Penukar perpuluhan hingga Oktal ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID