Kira Kira Perpuluhan hingga Pecahan

Hasil pecahan:
Pengiraan:

Pecahan kepada penukar perpuluhan ►

Cara menukar perpuluhan menjadi pecahan

Tahap penukaran

  1. Tulis pecahan perpuluhan sebagai pecahan digit di sebelah kanan tempoh perpuluhan (pembilang) dan daya 10 (penyebut).
  2. Cari pembahagi biasa (gcd) pembilang dan penyebut yang paling hebat.
  3. Kurangkan pecahan dengan membahagi pembilang dan penyebutnya dengan gcd.

Contoh # 1

Tukarkan 0.32 kepada pecahan:

0.32 = 32/100

Cari pembahagi umum (gcd) pembilang dan penyebut yang paling hebat:

gcd (32,100) = 4

Kurangkan pecahan dengan membahagi pembilang dan penyebutnya dengan gcd:

0.32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Contoh # 2

Tukar 2.56 kepada pecahan:

2.56 = 2 + 56/100

Cari pembahagi umum (gcd) pembilang dan penyebut yang paling hebat:

gcd (56,100) = 4

Kurangkan pecahan dengan membahagi pembilang dan penyebutnya dengan gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Contoh # 3

Tukarkan 0.124 kepada pecahan:

0.124 = 124/1000

Cari pembahagi umum (gcd) pembilang dan penyebut yang paling hebat:

gcd (124,1000) = 4

Kurangkan pecahan dengan membahagi pembilang dan penyebutnya dengan gcd:

0.124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cara menukar perpuluhan berulang menjadi pecahan

Contoh # 1

Tukarkan 0.333333 ... kepada pecahan:

x = 0.333333 ...

10 x = 3.333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Contoh # 2

Tukar 0.0565656 ... kepada pecahan:

x = 0.0565656 ...

100 x = 5.6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5.6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Jadual penukaran perpuluhan hingga pecahan

Perpuluhan Pecahan
0.00001 1/100000
0.0001 1/10000
0.001 1/1000
0.01 1/100
0.08333333 1/12
0.09090909 1/11
0.1 1/10
0.11111111 1/9
0.125 1/8
0.14285714 1/7
0.16666667 1/6
0.2 1/5
0.22222222 2/9
0.25 1/4
0.28571429 2/7
0.3 3/10
0.33333333 1/3
0.375 3/8
0.4 2/5
0.42857143 3/7
0.44444444 4/9
0.5 1/2
0.55555555 5/9
0.57142858 4/7
0.6 3/5
0.625 5/8
0.66666667 2/3
0.7 7/10
0.71428571 5/7
0.75 3/4
0.77777778 7/9
0.8 4/5
0.83333333 5/6
0.85714286 6/7
0.875 7/8
0.88888889 8/9
0.9 9/10
1.1 11/10
1.2 6/5
1.25 5/4
1.3 13/10
1.4 7/5
1.5 3/2
1.6 8/5
1.7 17/10
1.75 7/4
1.8 9/5
1.9 19/10
2.5 5/2

 

Pecahan hingga perpuluhan perpuluhan ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID