Penukar heksadesimal hingga perpuluhan

16
Nombor perpuluhan:
10
Perpuluhan dari pelengkap yang ditandatangani 2:
10
Nombor binari:
2
Langkah pengiraan perpuluhan:
 

Penukar perpuluhan hingga heks ►

Cara menukar dari hex ke perpuluhan

Nombor perpuluhan biasa adalah jumlah digit yang dikalikan dengan kuasa 10.

137 di pangkalan 10 sama dengan setiap digit didarabkan dengan daya 10 yang sepadan:

137 10 = 1 × 10 2 + 3 × 10 1 + 7 × 10 0 = 100 + 30 + 7

Nombor hex dibaca dengan cara yang sama, tetapi setiap digit mengira daya 16 dan bukannya 10.

Untuk nombor heks dengan angka n:

d n-1  ... d 3  d 2  d 1  d 0

Darabkan setiap digit nombor hex dengan kekuatan 16 dan jumlahnya:

perpuluhan = d n-1 × 16 n-1 + ... + d 3 × 16 3 + d 2 × 16 2 + d 1 × 16 1 + d 0 × 16 0

Contoh # 1

3B di pangkalan 16 sama dengan setiap digit dikalikan dengan 16 n yang sesuai :

3B 16 = 3 × 16 1 + 11 × 16 0 = 48 + 11 = 59 10

Contoh # 2

E7A9 di pangkalan 16 sama dengan setiap digit dikalikan dengan 16 n yang sesuai :

E7A9 16 = 14 × 16 3 + 7 × 16 2 + 10 × 16 1 + 9 × 16 0 = 57344 + 1792 + 160 + 9 = 59305 10

Contoh # 3

0.8 di pangkalan 16:

0,8 16 = 0 × 16 0 + 8 × 16 -1 = 0 + 0,5 = 0,5 10

Jadual penukaran heksadesimal hingga perpuluhan


Pangkalan heks 16

Pangkalan perpuluhan 10
Pengiraan
0 0 -
1 1 -
2 2 -
3 3 -
4 4 -
5 5 -
6 6 -
7 7 -
8 8 -
9 9 -
A 10 -
B 11 -
C 12 -
D 13 -
E 14 -
F 15 -
10 16 1 × 16 1 + 0 × 16 0 = 16
11 17 1 × 16 1 + 1 × 16 0 = 17
12 18 1 × 16 1 + 2 × 16 0 = 18
13 19 1 × 16 1 + 3 × 16 0 = 19
14 20 1 × 16 1 + 4 × 16 0 = 20
15 21 1 × 16 1 + 5 × 16 0 = 21
16 22 1 × 16 1 + 6 × 16 0 = 22
17 23 1 × 16 1 + 7 × 16 0 = 23
18 24 1 × 16 1 + 8 × 16 0 = 24
19 25 1 × 16 1 + 9 × 16 0 = 25
1A 26 1 × 16 1 + 10 × 16 0 = 26
1B 27 1 × 16 1 + 11 × 16 0 = 27
1C 28 1 × 16 1 + 12 × 16 0 = 28
1D 29 1 × 16 1 + 13 × 16 0 = 29
1E 30 1 × 16 1 + 14 × 16 0 = 30
1F 31 1 × 16 1 + 15 × 16 0 = 31
20 32 2 × 16 1 + 0 × 16 0 = 32
30 48 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 48
40 64 4 × 16 1 + 0 × 16 0 = 64
50 80 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 80
60 96 6 × 16 1 + 0 × 16 0 = 96
70 112 7 × 16 1 + 0 × 16 0 = 112
80 128 8 × 16 1 + 0 × 16 0 = 128
90 144 9 × 16 1 + 0 × 16 0 = 144
A0 160 10 × 16 1 + 0 × 16 0 = 160
B0 176 11 × 16 1 + 0 × 16 0 = 176
C0 192 12 × 16 1 + 0 × 16 0 = 192
D0 208 13 × 16 1 + 0 × 16 0 = 208
E0 224 14 × 16 1 + 0 × 16 0 = 224
F0 240 15 × 16 1 + 0 × 16 0 = 240
100 256 1 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 256
200 512 2 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 512
300 768 3 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 768
400 1024 4 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 1024

 

Penukar perpuluhan hingga heks ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID