Prevodník z desatinného na hexadecimálny

10
Šesťhranné číslo:
16
Hex podpísaný doplnok 2:
16
Binárne číslo:
2

Prevodník hexadecimálnych hodnôt na desatinné miesta ►

Ako previesť z desatinného na hex

Konverzné kroky:

  1. Číslo vydelíme číslom 16.
  2. Získajte celočíselný kvocient pre nasledujúcu iteráciu.
  3. Získajte zvyšok pre hexadecimálnu číslicu.
  4. Kroky opakujte, kým sa kvocient nebude rovnať 0.

Príklad č

Previesť 7562 10 na hex:

Delenie
o 16
Kvocient
(celé číslo)
Zvyšok
(desatinný)
Zvyšok
(hex)
Číslica #
7562/16 472 10 A 0
472/16 29 8 8 1
29/16 1 13 D 2
1/16 0 1 1 3

Takže 7562 10 = 1D8A 16

Príklad č

Previesť 35631 10 na hex:

Delenie
o 16
Kvocient Zvyšok
(desatinný)
Zvyšok
(hex)
Číslica #
35631/16 2226 15 F 0
2226/16 139 2 2 1
139/16 8 11 B 2
16/16 0 8 8 3

Takže 35631 10 = 8B2F 16

Prevodná tabuľka na desatinné miesta

Desatinné miesto

základňa 10

Hex

základňa 16

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
16 10
17 11
18 12
19 13
20 14
21 15
22 16
23 17
24 18
25 19
26 1A
27 1B
28 1C
29 1D
30 1E
40 28
50 32
60 3C
70 46
80 50
90 5A
100 64
200 C8
1 000 3E8
2000 7D0

 

Prevodník hexadecimálnych hodnôt na desatinné miesta ►

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSELNÁ KONVERZIA
RÝCHLE TABUĽKY