Förstärkare till watt-kalkylator

Elektrisk ström i ampere (A) till elkraft i watt (W) miniräknare.

W
kW
mW

Kalkylator för watt till förstärkare ►

* Använd e för vetenskaplig notation. Exempel: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Beräkning av likströmsförstärkare till watt

Effekten P i watt (W) är lika med strömmen I i ampere (A), gånger spänningen V i volt (V):

P (W) = I (A) × V (V)

AC enfasförstärkare till watt beräkning

Effekten P i watt (W) är lika med effektfaktorn PF gånger fasströmmen I i ampere (A), gånger RMS-spänningen V i volt (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

AC tre fas förstärkare till watt beräkning

Beräkning med linje till linjespänning

Effekten P i watt (W) är lika med kvadratroten på 3 gånger effektfaktorn PF gånger fasströmmen I i ampere (A), gånger linjen till linjen RMS-spänning V L-L i volt (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Beräkning med linje till neutral spänning

Effekten P i watt (W) är lika med 3 gånger effektfaktorn PF gånger fasströmmen I i ampere (A), gånger linjen till neutral RMS-spänning V L-N i volt (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V)

Typiska effektfaktorvärden

Använd inte typiska effektfaktorvärden för korrekta beräkningar.

Enhet Typisk effektfaktor
Resistiv belastning 1
Lågenergilampa 0,95
Glödlampa 1
Induktionsmotor full belastning 0,85
Induktionsmotor utan belastning 0,35
Motståndsugn 1
Synkron motor 0,9

 

Beräkning av förstärkare till watt ►

 


Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD