Kalkylator

Kalkylator för energiförbrukning: beräknar elkraft / spänning / ström / motstånd .

Likströmskalkylator

Ange två värden för att få de andra värdena och tryck på Beräkna- knappen:

Motstånd ( R ):
Ström ( I ):
Spänning ( V ):
Effekt ( P ):

Beräkning av likström

Spänningsberäkning (V) från ström (I) och motstånd (R):

V (V) = I (A)  ×  R (Ω)

Komplex beräkning (S) av spänning (V) och ström (I):

P (W) = V (V)  ×  I (A) = V 2 (V) / R (Ω) = I 2 (A)  ×  R (Ω)

Växelströmskalkylator

Ange 2 magnituder + 2 fasvinklar för att få de andra värdena och tryck på Beräkna- knappen:

Impedans ( Z ):
°  = 
Ström ( I ):
°    
Spänning ( V ):
°    
Power S :
°  = 

Växelströmsberäkning

Spänningen V i volt (V) är lika med strömmen I i ampere (A) gånger impedansen Z i ohm (Ω):

V (V) = I (A) × Z (Ω) = (| I | × | Z |) ∠ ( θ I + θ Z )

Den komplexa effekten S i volt-ampere (VA) är lika med spänningen V i volt (V) gånger strömmen I i ampere (A):

S (VA) = V (V) × I (A) = (| V | × | I |) ∠ ( θ V - θ I )

Den verkliga effekten P i watt (W) är lika med spänningen V i volt (V) gånger strömmen I i ampere (A) gånger effektfaktorn (cos φ ):

P (W) = V (V)  ×  I (A) × cos φ

Den reaktiva effekten Q i volt-ampere reaktiv (VAR) är lika med spänningen V i volt (V) gånger strömmen I i ampere (A) tid sinus för den komplexa effektfasvinkeln ( φ ):

Q (VAR) = V (V)  ×  I (A) × sin φ

Effektfaktorn (FP) är lika med det absoluta värdet av cosinus för den komplexa effektfasvinkeln ( φ ):

PF = | cos φ |

Energi- och kraftkalkylator

Ange två värden för att få de andra värdena och tryck på Beräkna- knappen:

Energi:
J
Tidsperiod
s
Genomsnittlig effekt:
W

Beräkning av energi och kraft

Den genomsnittliga effekten P i watt (W) är lika med den energi som förbrukas E i joule (J) dividerat med tidsperioden Δ t i sekunder (s):

P (W) = E (J) / A t (s)

 

Elkraft ►

 


Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD