Kalkylator för watt till förstärkare

Eleffektwatt (W) till elektrisk ström i förstärkare (A) .

A
mA

Förstärkare till watt miniräknare ►

* Använd e för vetenskaplig notation. Exempel: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Beräkning av DC watt till förstärkare

Strömmen I i ampere (A) är lika med effekten P i watt (W), dividerad med spänningen V i volt (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Beräkning av växelström enfas watt till förstärkare

Fasströmmen I i ampere (A) är lika med effekten P i watt (W), dividerad med effektfaktorn PF gånger RMS-spänningen V i volt (V):

I (A) = P (W) / ( PF × V (V) )

Effektfaktorn för resistiv impedansbelastning är lika med 1.

AC trefas watt till förstärkare beräkning

Beräkning med linje till linjespänning

Fasströmmen I i ampere (A) är lika med effekten P i watt (W), dividerad med kvadratrot av 3 gånger effektfaktorn PF gånger linjen till linjen RMS-spänning V L-L i volt (V):

I (A) = P (W) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Effektfaktorn för resistiv impedansbelastning är lika med 1.

Beräkning med linje till neutral spänning

Fasströmmen I i ampere (A) är lika med effekten P i watt (W), dividerad med 3 gånger effektfaktorn PF gånger linjen till neutral RMS-spänning V L-N i volt (V):

I (A) = P (W) / (3 × PF × V L-N (V) )

Effektfaktorn för resistiv impedansbelastning är lika med 1.

Typiska effektfaktorvärden

Använd inte typiska effektfaktorvärden för korrekta beräkningar.

Enhet Typisk effektfaktor
Resistiv belastning 1
Lågenergilampa 0,95
Glödlampa 1
Induktionsmotor full belastning 0,85
Induktionsmotor utan belastning 0,35
Motståndsugn 1
Synkron motor 0,9

 

Beräkning av watt till förstärkare ►

 


Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD