Kalkylator för watt till volt

Watts (W) till volt (V) miniräknare.

Ange effekten i watt, strömmen i ampere och tryck på Beräkna- knappen för att få spänningen i volt:

Välj aktuell typ:  
Ange effekt i watt: W
Ange ström i ampere: A
   
Spänningsresultat i volt: V

Kalkylator för volt till watt ►

Beräkning av DC watt till volt

Spänningen V i volt (V) är lika med effekten P i watt (W), dividerad med strömmen I i ampere (A):

V (V) = P (W) / I (A)

AC enfas beräkning av watt till volt

RMS-spänningen V i volt (V) är lika med effekten P i watt (W), dividerad med effektfaktorn PF gånger fasströmmen I i ampere (A):

V (V) = P (W) / ( PF × I (A) )

AC trefas beräkning av watt till volt

Beräkning med linje till linjespänning

Linjen till linjen RMS-spänning V L-L i volt (V) är lika med effekten P i watt (W), dividerat med kvadratroten på 3 gånger effektfaktorn PF gånger fasströmmen I i ampere (A):

V L-L (V) = P (W) / ( 3 × PF × I (A) ) ≈ P (W) / (1.732 × PF × I (A) )

Beräkning med linje till neutral spänning

Linjen till neutral RMS-spänning V L-N i volt (V) är lika med effekten P i watt (W), dividerad med 3 gånger effektfaktorn PF gånger fasströmmen I i ampere (A):

V L-N (V) = P (W) / (3 × PF × I (A) )

 

Beräkning av watt till volt ►

 


Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD