Spänningsdelare-kalkylator

Spänningsdelare: beräknar spänningsfallet på varje motståndsbelastning, när den är seriekopplad.

Ange total spänningsmatning och tryck på Beräkna- knappen:

Ange total spänning: V T = Volt [V]
Ange motstånd för första lasten: R 1 = Ohm [Ω]
Ange motstånd för andra lasten: R 2 = Ohm [Ω]
Ange motstånd för tredje last:

(frivillig)

R 3 = Ohm [Ω]
       
Spänningsfall på R1: V 1 = Volt [V]
Spänningsfall på R2: V 2 = Volt [V]
Spänningsfall på R3: V 3 = Volt [V]

Spänningsdelare regel

För en likströmskrets med konstant spänningskälla V T och resistorer i serie, spänningsfallet V i i motståndet R i ges av formeln:

V_i = V_T \: \ frac {R_i} {R_1 + R_2 + R_3 + ...}

 

Spänningsdelare ►

 


Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD