Elektron-volt till volt-kalkylator

Energi i elektronvolt (eV) till elektrisk spänning i volt (V) -räknare.

Mata in energin i elektronvolt, ladda i elementär laddning eller coulomb och tryck på Beräkna- knappen:

Mata in energi i elektronvolt: eV
Välj laddningstyp:  
Ange elementär laddning: e
   
Resultat i volt: V

Volts to eV-miniräknare ►

beräkning av eV till volt med elementär laddning

Spänningen V i volt (V) är lika med energin E i elektronvolt (eV), dividerad med den elektriska laddningen Q i elementär laddning eller proton / elektronladdning (e):

V (V) = E (eV) / Q (e)

eV till volt för att beräkna med coulombs

Spänningen V i volt (V) är lika med 1,602176565 × 10 -19 gånger energin E i elektronvolt (eV), dividerad med den elektriska laddningen Q i coulombs (C):

V (V) = 1,602176565 × 10 -19 × E (eV) / Q (C) 

 

beräkning av eV till volt ►

 


Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD