Kalkylator till kilowatt till förstärkare

Kilowatt (kW) till ampere (A) miniräknare.

A
mA

Förstärkare till kW-räknare ►

* Använd e för vetenskaplig notation. Exempel: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Beräkning av DC-kilowatt till förstärkare

Strömmen I i ampere (A) är lika med 1000 gånger effekten P i kilowatt (kW), dividerat med spänningen V i volt (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / V (V)

AC-fas fas beräkning av kilowatt till förstärkare

Fasströmmen I i ampere (A) är lika med 1000 gånger effekten P i kilowatt (kW), dividerad med effektfaktorn PF gånger RMS-spänningen V i volt (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / ( PF × V (V) )

AC trefas kilowatt till förstärkare beräkning

Beräkning med linje till linjespänning

Fasströmmen I i ampere (A) är lika med 1000 gånger effekten P i kilowatt (kW), dividerad med kvadratroten på 3 gånger effektfaktorn PF gånger linjen till linjen RMS-spänning V L-L i volt (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Beräkning med linje till neutral spänning

Fasströmmen I i ampere (A) är lika med 1000 gånger effekten P i kilowatt (kW), dividerad med 3 gånger effektfaktorn PF gånger linjen till neutral RMS-spänning V L-N i volt (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / (3 × PF × V L-N (V) )

Typiska effektfaktorvärden

Använd inte typiska effektfaktorvärden för korrekta beräkningar.

Enhet Typisk effektfaktor
Resistiv belastning 1
Lågenergilampa 0,95
Glödlampa 1
Induktionsmotor full belastning 0,85
Induktionsmotor utan belastning 0,35
Motståndsugn 1
Synkron motor 0,9

 

Beräkning av kW till förstärkare ►

 


Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD