Förstärkare till kVA-kalkylator

Förstärkare (A) till kilovolt-förstärkare (kVA) .

Ange fasnummer, strömmen i ampere, spänningen i volt och tryck på knappen Beräkna för att få den uppenbara effekten i kilovolt-ampere:

Välj fas nr:  
Ange förstärkare: A
Ange volt: V
   
Resultat i kilovolt-amp: kVA

kVA till förstärkare miniräknare ►

Enfasförstärkare till kVA-beräkningsformel

Den uppenbara effekten S i kilovolt-ampere är lika med strömmen I i ampere, gånger spänningen V i volt, dividerad med 1000:

S (kVA) = I (A) × V (V) / 1000

3-fasförstärkare till kVA-beräkningsformel

Beräkning med linje till linjespänning

Den uppenbara effekten S i kilovolt-ampere är lika med fasströmmen I i ampere, gånger linjen till linjen RMS-spänning V L-L i volt, dividerad med 1000:

S (kVA) = 3 × I (A) × V L-L (V) / 1000 

Beräkning med linje till neutral spänning

Den uppenbara effekten S i kilovolt-amp är lika med fasströmmen I i ampere, gånger linjen till neutral RMS-spänning V L-N i volt, dividerat med 1000:

S (kVA) = 3 × I (A) × V L-N (V) / 1000

 

Förstärkare till kVA-beräkning ►

 


Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD