Förstärkare till kilowatt-kalkylator

Förstärkare (A) till kilowatt (kW) .

kW
W
mW

Kalkylator för kW till förstärkare ►

* Använd e för vetenskaplig notation. Exempel: 5e3, 4e-8, 1.45e12

DC-förstärkare till kilowatt beräkning

Effekten P i kilowatt (kW) är lika med strömmen I i ampere (A), gånger spänningen V i volt (V) dividerat med 1000:

P (kW) = I (A) × V (V) / 1000

AC enfasförstärkare till kilowatt beräkning

Effekten P i kilowatt (kW) är lika med effektfaktorn PF gånger fasströmmen I i ampere (A), gånger RMS-spänningen V i volt (V) dividerat med 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

AC trefasförstärkare till kilowatt beräkning

Beräkning med linje till linjespänning

Effekten P i kilowatt (kW) är lika med kvadratroten på 3 gånger effektfaktorn PF gånger fasströmmen I i ampere (A), gånger linjen till linjen RMS-spänning V L-L i volt (V) dividerat med 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

Beräkning med linje till neutral spänning

Effekten P i kilowatt (kW) är lika med 3 gånger effektfaktorn PF gånger fasströmmen I ampere (A), gånger linjen till neutral RMS-spänning V L-N i volt (V) dividerat med 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V) / 1000

Typiska effektfaktorvärden

Använd inte typiska effektfaktorvärden för korrekta beräkningar.

Enhet Typisk effektfaktor
Resistiv belastning 1
Lågenergilampa 0,95
Glödlampa 1
Induktionsmotor full belastning 0,85
Induktionsmotor utan belastning 0,35
Motståndsugn 1
Synkron motor 0,9

 

Beräkning av förstärkare till kW ►

 


Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD