Elräkningsräknare

Kalkylator för elräkningskostnad. Kalkylator för förbrukning av el.

Välj land:  
Typisk apparat:
Energiförbrukning:
Öppettider per dag: h / dag
Kostnad för 1 kilowattimme (kWh):
 
Elkostnad per dag:  
Elkostnad per månad:  
Elkostnad per år:  

Elräkningsberäkning

Beräkning av energiförbrukning

Energin E i kilowatt-timmar (kWh) per dag är lika med effekten P i watt (W) gånger antalet användningstimmar per dag t dividerat med 1000 watt per kilowatt:

E (kWh / dag) = P (W) × t (h / dag) / 1000 (W / kW)

Elkostnadsberäkning

Elkostnaden per dag i dollar är lika med energiförbrukningen E i kWh per dag gånger energikostnaden på 1 kWh i cent / kWh dividerat med 100 cent per dollar:

Kostnad ($ / dag) = E (kWh / dag) × Kostnad (cent / kWh) / 100 (cent / $)Se även

Advertising

ELEKTRISKA RÄKNARE
SNABBBORD